Εθνικό Πρόγραμμα Μελισσοκομίας - Αποφάσεις για 2017 και 2018 :

 

 

13η Διεθνής Έκθεση Αγροτική και Ζωοτεχνική έκθεση
 
1-4 Φεβρουαρίου 2018, Σμύρνη, Τουρκία

 
International Agriculture, Greenhouse And Livestock Exhibition
 

Παγκύπρια Αγροτική - Γεωργική & έκθεση Κήπου
29 Σεπτ - 01 Οκτ 2017
Χώρος Κρατικής Έκθεσης – Λευκωσία

 

https://www.agroexpo.net/

Προδημοσίευση 2ης Πρόσκλησης υποβολή αιτήσεων στήριξης–φακέλων υποψηφιότητας προς ένταξη στο Υπομέτρο 6.1:«Εγκατάσταση Νέων Γεωργών»

Προβλέπεται παροχή κατ’ αποκοπή οικονομικών ενισχύσεων σε νέους που δεν έχουν υπερβεί το 41ο έτος της ηλικίας τους για την είσοδο και παραμονή στη γεωργική απασχόληση και την πρώτη τους εγκατάσταση σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις οι οποίοι να διαθέτουν επαρκή επαγγελματικά προσόντα, να εγκαθίστανται για πρώτη φορά ως αρχηγοί γεωργικής εκμετάλλευσης και να υλοποιούν επιχειρηματικά σχέδια για την ανάπτυξη των γεωργικών δραστηριοτήτων τους.

Η 2η πρόσκληση εφαρμόζεται στις Περιφέρειες Αττικής, Ηπείρου, Ιονίων Νήσων, Νοτίου Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδας, αφού εκεί προέκυψε υπόλοιπο δημόσιας δαπάνης από την 1η πρόσκληση.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να απευθυνθούν άμεσα σε γεωπόνους- μελετητές για να ελέγξουν αν είναι επιλέξιμοι και για να συντάξουν το φάκελο ένταξής στους στο εν λόγω πρόγραμμα.

Επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη αγροτικών προϊόντων και για τη μελισσοκομία.

Πρόσκληση Υπομέτρου 4.2.- Δράση 4.2.2: Μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη με τελικό προϊόν μη γεωργικό προϊόν

 

Σε συνέχεια του άρθρου που δημοσιεύτηκε στο προηγούμενο τεύχος του Μελισσοκομικού Βήματος (τεύχος 86, σελ.8-9), ενημερώνουμε ότι βγήκε στις 23 Ιουνίου η πρώτη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη Δράση 4.2.2: Μεταποίηση,εμπορία και ανάπτυξη με τελικό προϊόν μη γεωργικό προϊόν.

Η αίτηση στήριξης αφορά και στον επιλέξιμο κλάδο: επεξεργασία προϊόντων κυψέλης – γύρη, πρόπολη, βασιλικός πολτός και λοιπά προϊόντα.

Η υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης στήριξης στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων ΠΣΚΕ πραγματοποιείται κατά το διάστημα από 13/07/2017 έως 12/10/2017. Συνεπώς για να κατατεθούν οι αιτήσεις και οι φάκελοι επενδυτικών προτάσεων, όσοι ενδιαφέρονται να επωφεληθούν του Μέτρου αυτού, πρέπει απευθυνθούν άμεσα σε μελετητές (Η οικονομοτεχνική μελέτη υπογράφεται από Γεωπόνο και από Οικονομολόγο).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να ενημερωθούν για λεπτομέρειες από τον διαδικτυακό τόπο www.agrotikianaptixi.gr και www.minagric.gr και να αποστείλουν τα ερωτήματά τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση

Σε σχέση με την αρχική επιλεξιμότητα επενδύσεων από 100.000€-5.000.000€ , η πρόσκληση αναφέρει πλέον:

Δράση

Κατώτατος

αιτούμενος προϋπολογισμός

Ανώτατος

αιτούμενος προϋπολογισμός

4.2.2

600.000 €

3.000.000€

     

Επιπλέον μειώθηκε και το ποσοστό ενίσχυσης σε 20 % - 50 %

Θυμίζουμε ότι έχει ήδη βγει και η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το μέτρο 4.2.1 στις 27/04/2017. Η έναρξη υποβολής των αιτήσεων ξεκίνησε την 16η Μαΐου 2017 και λήγει την 18η Αυγούστου 2017.